Oferta

Co oferuję:


tłumaczenia audiowizualne

tłumaczenia ogólne: CV, listy, teksty reklamowe, broszury, artykuły itp.

tłumaczenia ekonomiczne, finansowe, bankowe i handlowe: raporty, analizy, oferty handlowe itp.

tłumaczenia publicystyczno-naukowe: publikacje z dziedziny socjologii, psychologii i innych nauk humanistycznych

korekty i redakcje tekstu (poprawki merytoryczne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne)